Yaşam Tarzı

İletişim Neden Önemlidir?

İletişim Neden Önemlidir?

 

İletişimin Tanımı

 

Doğadaki tüm canlılar, canlı varlıklarına başladıkları an itibariyle çeşitli jest ve mimiklerle temel ihtiyaçlarını karşılamakta, bu doğal eylemlerinin “iletişim” olduğunu bilmeden iletişim faaliyetini aktif olarak kullanmaya başlamaktadır. Peki, nedir iletişim ve hayatımızda neden bu kadar sık duyduğumuz bir kavram haline gelmiştir?

 

İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren bir arada yaşamanın gereği olarak; özel alanlarını belirlemek için insanlarla, karınlarını doyurmak için doğayla, hayatta kalmak için hayvanlarla zorunlu bir iletişim halinde olmuştur. Yaşam alanlarının etrafına çekilen çit, boyunlarındaki kemik kolyeler, üstlerinde taşıdıkları kumaşın rengi, bağlanma biçimi, kullanıldıkları bölge, sözsüz iletişimde araç olarak kullanılmıştır. Bu anlamda, kısaca kişilerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine anlatmaları, karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarına yönelik eylemler biçimi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, bireysel bir tavrı, kişi veya topluluğa aktarma eylemidir.

 

İletişimin Ögeleri

 

İlkel çağlardan bugüne geldiğimizde iletişim, temelde 3 ana eylem üzerinden gerçekleştirilir; konuşma, yazma, dinleme. Öte yandan, eylemi tetikleyen temel neden aynı kalmıştır; kendini anlatma ve anlaşılma arzusu.

 

Bu temel nedene baktığımızda, iletişim eyleminin ögelerini görmemiz mümkündür. İletinin gönderildiği kaynak, yani iletiyi gönderen kişi; iletinin, yani mesajın kendisi ve bir dinleyici. Yani mesajın alıcısı olan kişi veya topluluk. Bu 3 ana öge, iletişimin gerçekleşmesi için gerekli temel ögeler olarak kabul edilir. Alıcının, ister jest, ister yazı, ister konuşma, hangi araç kullanılıyor olursa olsun gönderici tarafından iletilen iletiyi almış olması, iletişim eyleminin gerçekleşmesi olarak tanımlanır. Söz konusu iletişimin başarılı kabul edilmesi ise, yalnızca mesajın değil, kaynağın iletiye, yani mesaja yüklediği anlamın da alıcı tarafından doğru ve eksiksiz olarak alınması gerekliliğinin sağlamasıyla mümkündür. İşte bu noktada iletişim kavramının anlamı genişlemektedir. Sonuç olarak bugün konu kişisel gelişim olduğunda, iletişimin etkili yeterlilikte olması konusu ve kavramları hayatımıza taşınır.

 

Etkili İletişim İçin İyi Bir Dinleyici Olmak

 

Etkili bir iletişim kurmanın temel adımı, iyi bir dinleyici olmaktan geçmektedir. Mesajı doğru algılamak, onu alma biçimlerini analiz etmek, iletişim kurarken izlenecek doğru adımları bireyin kendi üzerinden deneyimlemesi olarak değerlendirilebilir. İletişimin iletici kanalına geçtiğinizde, kişinin almak istediği bilgiyi, duygusu, mesajı doğru analiz etmenizde de önemli bir adımdır. Bu anlamda etkin bir dinleyici olmak, etkili ve stratejik iletişimin temelini oluşturur.

 

İletişimde Beden Dili

 

Doğru ve etkili bir iletişimin değişmez bir parçası olarak beden dili, bireyin doğa ile etkileşime geçtiği ilk günden bugüne stratejik bir araçtır. Her bir jest, mimik, duruş, olumlu veya olumsuz anlamlar içermektedir. Konuşurken göz teması kurmak ne kadar güven veriyorsa, başka bir noktaya bakmak kişide aynı etkide güvensizlik ve kaygı duygusu yaratmaktadır. Beden dilini doğru okumak da, tıpkı iyi bir dinleyici olmak gibi, onu etkili ve doğru kullanmakta önemli bir aşamadır.

 

Facebook Comments Box

Admin

KadınOnline Kurucusu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu