Sağlık Haberleri

KADIN SAĞLIĞI HAKKINDAKİ GERÇEKLER

KADIN SAĞLIĞI HAKKINDAKİ GERÇEKLER

Sigara

Erkekler arasında sigara içme oranları kadınlardan 10 kat daha fazladır. Ancak, kadınlara yönelik son zamanlarda yapılan agresif tütün pazarlama kampanyaları nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde genç kadınlar arasında tütün kullanımı hızla artmaktadır. Kadınlar genellikle alışkanlığı bırakmada daha az başarı kazanırlar, erkeklerden daha fazla relaps alırlar ve nikotin replasman tedavisi kadınlarda daha az etkili olabilir.

HIV Virüsü

 

Kadınlar ve kızlar, özellikle HIV ile yaşayan tüm kadınların% 80’inin bulunduğu Sahra altı Afrika’da acil dikkat gerektiren toplumsal cinsiyete dayalı savunmasızlıklarla karşılaşmaya devam etmektedir. Kadın ve kız çocuklarının antiretroviral tedaviye, HIV ve testlere ve bir dizi bakım, tedavi ve destek hizmetlerine (rahim ağzı kanseri veya CD4 sayımı tanısı konması gibi) erişimleri, kadınlar ve kızlar için özel hedefler ve kriterler gerektirmektedir.

Şiddet

 

Dünyadaki kadınların% 15 ila% 71’i yaşamlarının bir noktasında samimi bir erkek partneri tarafından işlenen fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Kötüye kullanım tüm sosyal ve ekonomik geçmişleri keser. Şiddet, yaralanmalardan istenmeyen gebeliklere, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, depresyona ve kronik hastalıklara kadar kadınlar için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur.

Cinsel İstismar

 

Bazı araştırmalar, 5 kadına ait raporun 15 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığını göstermektedir.

Erken Yaşta Evlilik

 

Erken evlilik düşüşte olsa da, tahminen 100 milyon kız gelecek 10 yıl boyunca 18. yaş günlerinden önce evlenecek. Bu gelişmekte olan ülkelerde (Çin hariç) ergen kızların üçte biri. Genç evli kızların genellikle cinsiyet ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve HIV / AIDS riskleri hakkında bilgi eksikliği vardır. Her yıl yaklaşık 14 milyon ergen kız anne olur. Bu çok genç annelerin% 90’ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

Diğer Sebepler

 

  • Her gün, 1600 kadın ve 10 000’den fazla yenidoğan hamilelik ve doğum sırasında önlenebilir komplikasyonlardan ölmektedir. Gelişmekte olan dünyada maternalin yaklaşık% 99’u ve neonatal ölümlerin% 90’ı görülür.

 

  • İnsektisitle tedavi edilen ağlar (ITN’ler) hamile kadınlarda ve çocuklarında sıtma vakalarını azaltır. Kadınlar bir gelir elde ettiğinde, erkeklerin ev halkı için ağları satın alma olasılıkları daha yüksektir. Bununla birlikte, ağların kullanımı genellikle kadınların gerçek kullanımını engelleyen uyku düzenleri ile bağlantılıdır.

 

  • Çoğu ülkede kadınlar yemek pişirmekten sorumludurlar. Açık ateşlerde veya geleneksel sobalarda pişirirken, günlük olarak yüzlerce kirleticinin bir karışımı içinde nefes alırlar. Bu kapalı duman, dünya çapında kadınlar arasında kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle 1,3 milyon yıllık ölümlerin yarım milyonundan sorumludur. Buna karşılık, her yıl erkeklerdeki KOAH ölümlerinin sadece% 12’si kapalı dumanla ilgilidir. Hamilelik sırasında, gelişmekte olan embriyonun bu tür zararlı kirleticilere maruz kalması, düşük doğum ağırlığına ve hatta ölü doğuma neden olabilir.

 

  • Temel olarak daha zengin ülkelerde meydana geldiği düşünüldüğünde, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet, depresyon ve diğer zihinsel, nörolojik ve madde kötüye kullanımı (MNS) rahatsızlıklarının sağlık etkileri, küresel olarak kadınlar tarafından giderek daha fazla hissedilmektedir. Aslında, bulaşıcı olmayan hastalıklar (NCD’ler), yüksek gelirli ülkelerde yetişkin kadınlarda ölümlerin% 80’ini oluşturur; Düşük gelirli ülkelerde yetişkin kadınlarda ölümlerin% 25’i NCD’ye atfedilebilir.
Facebook Comments Box

Admin

KadınOnline Kurucusu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu